MotorshopperSnel Zoeken

Privacyverklaring

Door Motorshopper op Wednesday 26 May 2010 om 19:53


Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. motorshopper.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Definities van de hier met een hoofdletter aangeduide begrippen zijn te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden.

1. Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de Website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens.

Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die je zelf op de Website hebt ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan de (gebruikers-)naam en het e-mailadres welke worden gevraagd bij registratie op de site via het Aanmeldingsformulier, of de accountinformatie die je zelf kunt aanvullen als je bent ingelogd. Ook de door jou geplaatste berichten of foto’s kunnen persoonsgegevens van jou bevatten.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de Website automatisch worden opgeslagen, zonder dat je je daar misschien van bewust bent. Daarbij kun je denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van je computer en de browser die je gebruikt.

Wanneer je de Website als ingelogde Gebruiker gebruikt, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer je niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard.

Door op een bewuste manier gebruik te maken van de Website heb je grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens je aan ons en aan derden verstrekt. Om te overzien welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je ons een verzoek doen tot inzage in jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij je bij een dergelijk verzoek wel altijd om je adequaat te identificeren. Zo zijn wij er zeker van dat wij alleen persoonsgegevens verstrekken aan het datasubject zelf.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde persoonsgegevens die niet al openbaar zijn niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of als je dat zelf hebt aangegeven. Als je bijvoorbeeld onrechtmatige content upload, kan het zijn dat iemand die je daarvoor aansprakelijk wil stellen ons vraagt om je contactgegevens. Als wij het aannemelijk achten dat de klager gelijk heeft, kunnen wij de contactgegevens aan de klager verstrekken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


2. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.


3. Actief verstrekte gegevens
Registratie
Om de Website interactief te kunnen gebruiken is registratie vereist. Wij bewaren de door jou ingevulde gegevens, zoals je geboortedatum en je e-mailadres en of je bepaalde nieuwsbrieven wilt ontvangen. Bij de registratie vragen wij je niet om veel gegevens, zodat je zo veel mogelijk zelf kunt bepalen hoeveel je met ons en de andere bezoekers van de Website deelt.

E-mail en nieuwsbrief
Bij de registratie en op het moment dat je een advertentie of recensie plaatst kun je aangeven of je op de nieuwsbrief geabonneerd wilt worden. Iedere nieuwsbrief bevat tevens een link waarmee je je kunt afmelden.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met je gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is dien je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Account
In het account kun je de meeste gegevens die van jou bij ons aanwezig zijn, zelf beheren. Je kunt desgewenst ook bekijken hoe anderen jouw account zien, zodat je weet welke informatie je over jezelf aan anderen verstrekt.

Bewaartermijn
De door jou actief aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen wij bewaren zolang je account in gebruik is of totdat je aangeeft dat je het account wilt sluiten. Als je jouw Account wilt sluiten, kun je daar om vragen door een e-mail te sturen (zie contactgegevens onderaan). De berichten en informatie die je hebt geplaatst zullen niet worden verwijderd. Wel zal de gebruikersnaam worden geanonimiseerd.


4. Passief verstrekte gegevens
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Na inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord en wanneer je als niet-ingelogde bezoeker de website bezoekt, stuurt onze website je een cookie om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s je opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om je passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor jouw wensen en voorkeuren.

Bewaartermijn
Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan ze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.


5. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


6. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


7. Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:

[email protected]

of per post aan:

motorshopper.nl / Motormedia VOF
Postbus 430
550 AK VELDHOVEN

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17167426

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2010.


Cookies?Motorshopper maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.